Zajęcia sportowe dla dzieci Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu

Od dnia 03.10.2019r. prowadzone są w naszej Szkole, dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego, dla uczennic i uczniów klas III.

Zajęcia dla dziewcząt prowadzi Pan Łukasz Rowiński, odbywają się we wtorki w godzinach 14.45 – 15.30.

Dla chłopców zajęcia prowadzi Pani Aleksandra Domańska w czwartki w godzinach 14.45-15.30.

Dodatkowe zajęcia SKS przygotowujące do zawodów sportowych dla uczniów klas IV-VIII odbywać się we wtorki w godzinach 15.30-17.30, prowadzone będą przez nauczycieli przygotowujących do zawodów.