Cennik

Ceny korzystania według podanych stawek:

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Tłuszczu NR IV.61.2015 z dnia 31 marca 2015r

Ustala się następujące stawki opłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz:

1. hala widowiskowo-sportowa przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu

  1. a) cała płyta – 150 zł. za 1 godzinę,
  2. b) jeden sektor – 60 zł. za 1 godzinę,
  3. c) cały obiekt (płyta, trybuny, zaplecze sanitarne) na potrzeby imprez, konferencji, pokazów itp.: –   2000 zł. do 12 godzin, – 3000 zł. do 24 godzin, – każda następna rozpoczęta godzina 150 zł.,

2) sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu – 60 zł. za 1 godzinę;

3) boisko:

  1. a) o nawierzchni trawiastej – 10 zł. za 1 godzinę,
  2. b) o nawierzchni utwardzonej – 20 zł. za 1 godzinę

4) sala rekreacyjno-sportowa (sala fitness) – 40 zł. za 1 godzinę;

5) siłownia:

  1. a) 5 zł. od osoby za 1 godzinę,
  2. b) 50 zł. od osoby za karnet miesięczny,

6) skałka wspinaczkowa – 20 zł. za 1 godzinę;

  1. Czas korzystania z pomieszczeń określa się w pełnych godzinach zegarowych.
  2. Podane stawki opłat są określone w wysokości brutto.

 

Źródło: BIP Gminy Tłuszcz